De Krachtkaarten zijn een effectief middel om op een eenvoudige en speelse manier vaker bewust stil te staan bij jouw kwaliteiten, wensen en acties. Ze zijn gericht op persoonlijke groei en bewustwording en helpen je om je gedachten positief te sturen en steun te ervaren in dat waar jij zelf voor kiest.